PWW

LESKOVAC – Povodom desetogodišnjice potpisivanja ugovora o privatno javnom partnerstvu između grada i Kompanije PWW , danas je Leskovac posetio vlasnik i direktor ove medjunarodne korporacije Karl Hajnc Štraus.

U kabinetu gradonačelnika Gorana Cvetanovića  vođeni su razgovori o unapredjenju dalje saradnje i konstatovano da se ona mora regulisati na sveobuhvatan način u skladu sa domačim i propisima Evropske Unije koji regulišu ovu oblast.

 

Jedna od prednosti dosadašnje saradnje grada i Kompanije PWW je izgradnja regionalne sanitarne doponije ,, Željkovac,, čime je rešen dugogodišnji problem deponovanja smeća, kazao je gradonačelnik Goran Cvetanović.

On je dodao da je ugovor limitiran na 25 godina nakon čega će svi objeki, oprema, mehanizacija i vozila preći u vlasništvo grada.

Tokom ovih 10 godina PWW je pokazao i svoju društvenu odgovornost učešćem u brojnim akcijama grada kao što je naprimer uklanjanje divljih deponija.

U cilju kvalitenijeg pružanja usluga PWW je samo u poslednje dve godine u Leskovcu uložio milion i dvestotine pedeset šest hiljada evra, istakao je Cvetanović.