LESKOVAC – U proteklih šest meseci pristiglo je preko 300 predloga građana za kreiranje leskovačkog budžeta za narednu godinu i oni su bili uglavnom fokusirani na veća izdvajanja za rešavanje teškog materijalnog položaja sugradjana ili socio humanitarna pitanja, istakla je Ana Pecarski iz nevladine organizacije Narodni parlament.

Ova anketa radjena je u saradnji sa Fondom za političku izuzetnost iz Beograda i Odeljenjem za finansije grada i Leskovca I odvijala se putem ličnog kontakta, sajta grada i anketnih listića koji su ubacivani u poštanskim sandučićima. Odogovori koji su pristigli do 30. oktobra pokazali su da je manje od 1 odsto gradjana učestvovalo u javnim raspravama ili davalo do sada predloge za budžet uglavom zbog neinformisanosti ili stava da njihov predlog ništa ne može izmeniti.

U Narodnom parlamentu se nadaju da će ova pitanja ući u konačni nacrt budžeta za 2018. godinu jer su iskustva pokazala da lokalna vlast prati potrebe gradjana.