GV

LESKOVAC – Gradski većnici su se danas pozitiuvno izjasnili i o Predlogu o izmeni i doopuni Pravilnika o uslovima za dodelu i korišćenje sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata iz Fonda za zaštitu životne sredine. Obrazlažući ovaj akt , šef Odeljenja za zaštitu životne sredine , Slađan Đikić , kazao je da se on donosi u cilju usaglašavanja sa postojećim zakonodavstvom uz taksativo navedene ustanove i pojedince koji mogu koristiti budžetska sredstva.

U objedinjenoj raspravi usvojeni su predlozi koji setiču pitanja komasacije poljoprivrednog zemljišta u katastarskim opštinama Gornje Sinkovce i Donje Stopanje , a radi efikasnijeg sprovođenja ovog postupka formirana je komisija i regulisan delokrug njenog rada.

Na sednici je usvojen i predlog rešenja o formiranju radne grupe za izradu Lokalnog anti korupcijskog plana. Šef odeljenja za poslove Gradske skupštine i Gradskog veća, Milan Popović podvukao je da je Leskovac jedan od prvih gradova koji će krenuti sa izradom ovog strateškog dokumenta u skladu sa propisima Evropske Unije.