LESKOVAC – Gradu Leskovcu danas je u Beogradu uručeno priznanje u vidu zahvalnice za izuzetan doprinos zapošljavanju u 2017. godini na nivou lokalnih samouprava.
U ime grada zahvalnicu je primila zamenica gradonačelnika Jasmina Ranđelović, a uručenje je upriličeno povodom Dana nacionalne službe za zapošljavanje.
U obrazloženju je navedeno da je grad Leskovac jedna od lokalnih samouprava koje su dale najveći doprinos zapošljavanju, uzimajući u obzir usvojeni Lokalni akcioni plan zapošljavanja, visinu sredstava opredeljenih za zapošljavanje iz budžeta lokalne samaouprave, kao i broj učesnika u merama na osnovu izdvojenih sredstava iz budžeta lokalnih samouprava u 2017.
Na osnovu potpisanog sporazuma za sprovođenje programa i mera Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje u 2017. godini, Grad Leskovac i Nacionalna služba za zapošljavanje učestvuju sa po 13  miliona dinara, što ukupno iznosi 26 miliona.
Od ovog iznosa 6 miliona bilo je opredeljeno za javne radove, 10 miliona dinara za program samozapošljavanja i još 10 miliona dinara za stručnu praksu.
Grad Leskovac će uz tehničku pomoć NSZ-a realizovati u 2017. godini  i program stručne prakse sa prosečnom ocenom 9 i više  za pripravnike sa najmanje četvorogodišnjim visokim obrazovanjem i program obuke za poznatog poslodavca.