jutro 1

Leskovac – Krajem decembra prošle godine doneta je uredba Vlade Republike Srbije kojom se definiše kako će se dvogodišnja zabrana zapošljavanja u javnom sektoru odraziti na zapošljavanje radnika u osnovnim i srednjim školama.

Ovim dokumentom precizirana su tri načina primanja novih radnika – popunjavanje slobodnih, potom upražnjenih radnih mesta i na kraju zapošljavanje na određeno radno vreme.

„Dvogodišnja zabrana zapošljavanja u javnom sektoru, koja je stupila na snagu od prvog januara ove godine, izazvala je burne reakcije pojedinih članova sindikata prosvetnih radnika, pre svega, onih koji se nalaze na listi tehnoloških viškova ili su, već, ušli u konkursnu proceduru“, rekao je predsednik Sindikata obrazovanja Srbije za Jablanički okrug Aleksandar Ničić.

On je dodao da će se preuzimanje sa liste tehnoloških viškova i na dalje vršiti po Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

1606783_691269850912805_1632388434_o

Nove radnike u školama moguće je zaposliti uz saglasnost Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, ali i Ministarstva finansija, pri kome bi trebalo da bude formirana nadležna komisija koja će primati zahteve do petog u mesecu, a potom i odlučivati o njima.