LESKOVAC – Na današnjoj sednici Gradskog veća odobreno je i zaključenje Aneksa 3 Ugovora o obavljanju komunalne delatnosti održavanja javnih prostora za parkiranje, i rešenje stacionarnog saobraćaja na teritoriji grada, između grada Leskovca s jedne i preduzeća Metropaking DOO, s druge strane.

Obrazlažući ovu tačku dnevnog reda, gradonačelnik Leskovca, Goran Cvetanović, potsetio je da je na sednici Skupštine grada koja je održana 11. i 12. septembra usvojen zaključak da treba redefinisati ugovorne odnose u ovom javno privatnom partnerstvu u cilju poboljšanja prava grada u ugovornom odnosu sa Metroparkingom, i , posebno, uravnotežiti finansijske interese grada korekcijom cene usluga u cilju zaštite interesa grada, korisnika usluga, al i unapređenju poslovne saradnje ugovornih strana .

TVL-ONLINE
AKTUELNO
Aktuelno
Aktuelno
Aktuelno
reklama
Oglas
posao