LESKOVAC – Predstavnicima udruženje I organizacijama za sufinansiranje projeata iz oblasti socjalne zađtite danas su uručena rešenja. U ove projekte biće uloženo 2.680.000dinara.

Znamo koliko su ova sredstva vžna ya vaše funkcionisanje I zato se trudimo da održimo kontinuitet” rekao je gradonačelnik Goran Cvetanović.

Ove godine je za projekte iz ove oblasti bilo izdvojena 23,1 milion dinara, na prvom konkursu podeljeno je 13.400, 000 na drugom 6.720.000 I danas pomenuti iznos od 2.680.000. Ukupno će u voj gdini biti finansirana 40 uduženja.