v poslovna LESKOVAC – ,,Praktično osposobljavanje-most izmedju obrazovanja i tržišt arada,,  naziv je projekta koji je u proteklih 15 meseci uspešno realizovala  leskovačka Visoka poslovna škola strukovnih studija u sradnji sa Višom strukovnom školom iz Celja. Tim povodom danas je održana završna konferencija na kojoj je zaključeno da se u proces sticanja praktičnih znanja studenata mora uključiti što veći broj privrednih subjekata. Projekat je rezultat saradnje dve ustanove visokog obrazovanja , a realizovan  je u cilju uskladjivanja nastavnog ciklusa sa zahttevima evropske strategije koja podrazumeva dualni koncept, odnosno praktičnu primenu stečenih teorijskih znanja.   Projekat je finasijski podržala Evropska unija u okviru takozvanog Erazmus ciklusa sumom od 17.980 evra.