LESKOVAC –  Na incijativu i uz podršku Ministarstva prosvete Republike Srbije, i leskovačke lokalne samouprave, predloženo je usvajanje Jedinstvenog pravilnika ponašanja učenika, nastavnika i roditelja koji će biti obavezujući za sve osnovne škole na teritoriji Leskovca. U pitanju je događaj od velike važnosti za odvijanje vaspitno obrazovnog rada u čitavom gradu , naglasila je predsednik Gradskog saveta roditelja Nataša Kocić, u kome aktivno učestvuju , roditelji, učenici i nastavnici, ostavljajući predloge ponašanja i sankcionisanja u slučaju kršenja pravilnika koji bude usvojen. Oni su, naime, na panoima pisali svoje predloge, a pet njih biće uvršteno u pravilnik ponašanja. Poseban akcenat dat je prevenciji vršnjačkog nasilja.

Jedinstveni pravilnik ponašanja učenika, nastavnika i roditelja biće nakon razmatranja svih opcija, i konsultacija sa nadležnim službama biti razmatran i dat na usvajanje Gradskom savetu roditelja.