LESKOVAC – Uruženje roditelja „ Ringeraja „ Leskovac u saradnji sa Surduličkim kulturnim centrom, u Centru za stručno usavršavanje, izložbom, igraonicama i edukativnom čitaonicom eksponata iz Kulturnog centa Surdulica, počeo je danas obeležavanje Međunarodnog dana deteta.

Ova aktivnost realizuje se u sklopu socio- obrazovnog i kulturnog razvoja Leskovca i Sudrulice. Izložba Udruženja roditelja „ Ringeraja „ ima za cilj da podstakne maštu, razvoj i pomogne deci u socio – kulturnom razvoju , rečeno je ovom prilikom.

Inače, Međunarodni Dan deteta obeležava se 20. novembra. Dečja prava utvrđena su Konvencijom op ravima deteta usvojenim od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija . Osnovniprincipi Konvencije su pravo na život, opstanak i razvoj, najbolji intersi deteta , pravo na participaciji i pravo na nediskriminaciju.