VLASOTINCE – U ovoj godini očekuju se odluke o funkcionisanju sistema za prečiščavanje otpadnih voda u Vlasotincu najavio je direktor vlasotinačkog Vodovoda Zvonko Ilić.

Ovaj sistem po Ilićevim rečima trebalo da se sastoji od kolektora gde bi se prečišćavale otpadne vode u samom Vlasotincu i 11 seoskih minikolektora precizirao je Ilić i naglkasio da je to znatno jefitnija varijanta od izgradnje centralnog postrojenja. On dodaje da bi tek trebalo definisati način finiansiranja ovog projekta.

Na ovaj način rešilo bi se pitanje prečišćavanje otpadnih voda za 90 posto stanovnika vlasotinačke opštine.