kukuruzi_13_044

LESKOVAC – Zbog dugog sušnog perioda rod kukuruza u Jablaničkom okrugu znatno će podbaciti.

Po hektaru se prosečno očekuje prinos od hiljadu i po do  2000 kilograma,a na boljim pacelama do tri tone istakao je savetodavac PSSS Leskovac, Boban Stanković na Danu polja kukuruza obeležnom na imanju kod Poljoprivredne škole.

Prosečni prinos u boljim godinama kretao  se do pet tona po hektaru, a na parcelama sa primenjenim punim agrotehničkim merama od 8 do 9 tona.

’Na oglednom polju kod Poljoprivredne škole ove godine zasejano je 37 hibrida iz šest semnskih kuća, a tek nakon berbe biće poznato koji se se u ovom sušnom period najbolje pokazali’’, kaže Stanković.