LESKOVAC – Prema istraživanju koje je radila Fondacija Slavka Ćuruvije koja inače radi na pripremi Medijske strategije Televiziju Leskovac gleda 92,2 posto ispitinaka što ovu kuću stavlja u sam vrh gledanih medija. Drugi mediji po gledanosti je TV Studio MT sa 11,2%, i TV K1 sa 10,5 % ispitanika. Inače, ljudi sa ovog područja se najviše od svih medija informišu preko Televizija.

Istraživanje je takođe pokazalo da se lokalni mediji gledaju gotovo isto koliko i nacionalni. Na pitanje na koji način se informišu 65 posto ispitanika je reklo preko nacionalnih a 62,6 posto preko lokalnih TV stanica.

Ovo istraživanje Fondacija je radila u periodu od 24 do 30 novembra 2017, a obuhvatila je grad, prigradska nasalje i sela .