Leskovac---Panorama-grad

LESKOVAC – Program ,, Ulicama starog Leskovca,, logistički i finanansijski je podržala Kancelarija za mlade koja je pošla od činjenice da mladi ljudi mogu na sveobuhvatan i moderan način da prezentuju kulturne i istorijske potencijale našeg grada i da ih prezentuju potencijalnim posetiocima, istakao je master istorije Vladimir Petković.

Neformalnu grupu čine uglavnom učenici koji se u slobodno vreme bave izučavanjem istorije, poput Milana Milenkovića učenika Ekonomskwe škole koji je osvojio ove godine prvu nagradu na republičkoj smotri znanja iz ovog predmeta.

Kako naglašava Petković ova nefoirmalna grupa uskoro će krenuti sa realizacijom još jednog projekta koji nosi naziv ,, Mi i vizantijska civilizacija,, , a u okviru ovog programa već 23. septembra biće organizovana poseta lokalitetu Caričin grad i multimedijalna prezentacija njegovog značaja.