Većnici su danas usvojili i elaborat o opravdanosti davanja u zakup bez naknade objekat nekadašnje ,,Sintetike,, koji je u vlasništvu grada privrednom društvu ,,Džinski Srbija,, , a turski investitor će na ovom prostoru opremiti svoj pogon za proizvodnju odeće.
Kako je u obrazloženju kazao načelnik Gradske uprave Miloš Cvetanović ovaj potez ima prvenstveno za cilj zapošljavanje 350 novih radnika.
Na dnevnom redu sednice usvojen je i Izveštaj o program razvoja grada za 2016. godinu, kao dweo sveukupnom programa razvoja za period od 2015do 2020. godine.
Većnici su se pozitivno izjasnili i o predlogu odluke o izmeni statute rada JP Dom Leskovac koja će kako je zaključeno biti podstrek za unapredjenje rada.
Čitav set odluka donet je i u cilju efikasnijieg rada komunalnih preduzeća JKP Komunalac i Grdelica , a one se prvensdtveno odnose na cenovnike vezane za postavljanje horizontalne signalizacije i cvetnog materijala.