pijaca 3

Leskovac – U leskovačkom Javnom preduzeću „Pijaca“ u toku su radovi na uređenju zelenih pijaca.

Pre svega higijena se podiže na viši nivo, vrši se uniformisanje robe i mesto njene prodaje, a na zelenoj pijaci na Niškoj ulici napravljen je i protiv požarni put.

„Prvi radovi već su dali rezultat tako što je došlo do povećane potražnje tezgi, a uposlenici Pijace u radionicama prave ramove koje će biti namešteni na tezgama kao izložbeni deo tog prostora“ kaže Zoran Milenković, direktor Pijace.

Kako cena zakupa tezgi, kojih ima oko 1 000, nije promenjena od 2011. godine menadžment Pijace uputio je zahtev Gradskom veću da se ona koriguje za 5,5 posto što će predstavljati usklađivanje cenovnika sa projektovanom inflacijom za 2014. godinu.

“Planovi menadžmenta su da se na pijaci u naselju Dubočica prodaje isključivo organska hrana” kaže direktor Zoran Milošević i podseća da još uvek važi odluka da do 1. marta zakupci tezgi na toj pijaci ne plaćaju trošarinu kako bi je učinili funkcionalnijom. 

Gledano dugoročnije, rukovodstvo Pijace očekuje finansijsku kosolidaciju preduzeća pri čemu se može krenuti sa realizacijom većih projekata kao što su: izgradnja poslovne zgrade, pokrivanje Robne pijace i otvaranje maloprodajnog objekta za promet brendiranih leskovačkih proizvoda.