KUĆA VEŠTINA

LESKOVAC –  “ Kuća veština” je projekat koji će uz angažovanje učitelja, nastavnika i roditelja uskoro zaživeti u našem gradu, kao jedinstveni centrar u Srbiji namenjen za osnaživanje, kreative radionice i inklziju u obrazovanju kako dece sa smetnjama u razvoju, tako i onoj deci koja su izuzetno nadarena i uspešna u školi, najavljuje učitelj Zoran Ilić.

Razvijaće se programi koji će deci sa invaliditetom ponuditi prostor za napredovanje, a nadarenoj deci za razvijanje svoje izuzetnosti.