KVANTAŠ: Izdavali prostore bez ugovora

pijaca 1

Leskovac – U radu kvantaške pijace uočeno je dosta propusta koji će biti otklonjeni. Nakon kadrovskih promena koje su izvršene uveden je i novi metod naplate.

“Stvarno bi voleo da vidim da neko ko radi na kvantaškoj pijaci izda neki prostor, a da ne bude pokriven ugovorom. Toga je bilo u ranijem periodu ali više se ne sme ponoviti. Previše je bilo tolerancije koja je dobijala i negativne konteste” kaže direktor JP “Pijaca” Zoran Milošević.

pijaca 2

Planovi su da se do marta, kada počinje da pristiže i prvo povrće iz plastenika, sve na kvantaškoj pijaci uvede u legalne tokove jer u strukturi prihoda Pijace ona učestvuje sa 30 do 40 posto.

“Planovi su da se izradi i baza podataka i sa tako uvedenim redom pozitivni efekti će se osetiti” istakao je direktor Milošević.

Problem sa prodajom stoke van prostora stočne pijace je gorući. Dnevni prihod petkom sa stočne pijace je između 15 i 30 hiljada dinara, što je između šest i 10 puta manje u odnosu na uslove kada bi se poštovala pravila.

“Zajednički napori  Pijace i nadležnih inspekcija nikako da urode plodom tako da će se rešavanju ovog problema morati da pristupi daleko radikalnije i sa povećanjem kaznene politike” rekao je direktor Milošević.