Efikasnost – Osnovni sud rešio skoro 6.000 starih predmeta

sud3

Leskovac – Od 1. januara 2014. godine ,od kad je stupio na snagu Zakon o dvogodišnjoj zabrani zapošljavanja, odlukom komisije Visokog saveta sudstva u Osnovnom sudu u Leskovcu, tri lica zasnovala su radni odnos na određeno vreme.

Jedno lice je zasnovalo radni odnos na osnovu presude, jedno radi zamene referenta koji koristi porodiljsko bolovanje, a jedno jer je prema godišnjem rasporedu poslova nedostajao zapisničar za jednog sudiju.

Trenutno u Osnovnom sudu u Leskovcu, sa sudskom jedinicom u Vlasotincu, radi 41 sudija i 138 državnih službenika i nameštenika.

sud1

U 2013. godini od 43 698 nerešenih, od kojih 17 545 starih predmera, rešeno je 36 871 – dan predmer od čega 5 967 starih.

Rad Osnovnog suda u Leskovcu se odvija nesmetano.

Uprava suda, sudije i uposlenici neprestano rade na podizanju nivoa efikasnosti i ažurnosti, a od javnosti se kaže sekretar Biljana Milošević očekuje strpljenje i razumevanje obzirom na činjenicu da je pravosuđe u Srbiji za kratak vremenski period pretrpelo velike promene.