sud

Lebane - Zakonom o sedištima i područjima sudova javnih tužilaštva, čija primena počinje sa prvim danom Nove godine na teritoriji Višeg suda u Leskovcu, pored leskovačkog Osnovnog, počinje da radi i Osnovni sud u Lebanu. Ovaj sud je u prethodne četiri godine funkcionisao kao sudska jedinica. Sudska jedinica u Vlasotincu ostaje u sastavu Osnovnog suda u Leskovcu. Opširnije
Leskovac - Iako Zakon o radu predviđa isplatu putnih troškova zaposlenima za dolazak i odlazak s posla, bez ikakvih ograničenja u pogledu udaljenosti njihovih domova od radnih mesta, u poslednjih 10 godina prosvetnim radnicima na području grada Leskovca ovi troškovi se isplaćuju jedino ukoliko do posla moraju da pređu više od 4 kilometra. Opširnije