Uprava

Na osnovu čl.5. Pravilnika o sadržini i načinu izveštvanja javnih Društava i obaveštenju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl. Glasnik RS br. 100/06 i 116/06)

 UPRAVA PRIVREDNOG DRUŠTVA

”TELEVIZIJA LESKOVAC” A.D. LESKOVAC

 

OBJAVLJUJE

IZJAVU O ŠESTOMESEČNOM PLANU POSLOVANJA DRUŠTVA

ZA PRVO POLUGODJE 2010. GODINE

1.Poslovno ime, sedište i adresa, matični broj i PIB

  • Poslovno ime: Privredno društvo za proizvodnju i emitovanje tv programa “Televizija Leskovac” a.d.
  • Sedište: Leskovac, Bulevar Oslobodjenja br.92
  • Matični broj: 06993290
  • PIB: 100327641

2 . Web sajt i e-mail adresa: www.tvl.rs. , tvlredak@ptt.rs

3 . Broj i datum Rešenja o upisu u registar privrednih subjekata:

BD 150539/2007 od 17.12.2007. godine

4 . Delatnost (šifra i opis):

92200 – proizvodnja TV programa

5. Podaci o predsedniku i članovima Upravnog odbora :

  • Vladica Jovanovic, predsednik
  • Veroljub Gudeljevic, član
  • Aleksandar Stanković, član
  • Nebojša Cakić, član
  • Ivan Novković, član

Predvidjeni poslovni prihod za drugo polugodište 2009. godine nije realizovan u potpunosti tj. 20% od predvidjenog prihoda je ostalo nerealizovano.

Za prvo polugodište 2010. godine predvidjen je poslovni prihod od 13.000.000,00 dinara.

Do datima objavljivanja ove izjave nije bilo bitnih materijalnih dogadjaja i transakcija koji bi imali značajniji uticaj na poslovanje.

 

TELEVIZIJA LESKOVAC

 

icon-pdf

  SKUPŠTINA AKCIONARA

 

 

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *