VEĆA ULOGA SAVETA RODITELJA

LESKOVAC – Novoformirani Savet roditelja grada Leskovca uskoro će preduzeti čitav niz akcija u cilju popularizacije zdravih stilova života , a posebno promociji zdrave ishrane učenika koja je i uslov fizičkog i emocionalnog razvoja.Kako kaže predsednik ovog saveta Nataša Kocić u tom cilju u saradnji sa zdravstvenim ustanovama i mnogim udruženjima biće organizovana predavanja u školama.

Savet roditelja će u saradnji sa lekarima organizovati i kampanju o značaju fizičke aktivnosti učenika uz stalno uključivanje roditelja u razne manifestacije koje će se organizovati u školama , ističe Kocićeva.