gradsko vece 4

LESKOVAC – Odlukom o izmeni i dopuni odluke o lokalnim komunalnim taksama koja je danas usvojena na Gradskom veću pravna i fizička lica i preduzetnici će korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnih prostora u poslovne svrhe umesto u tri od sada plaćati u sedam zona. Cene su praktično ostale nepromenjene istakla je načelnica Gradske uprave za urbanizam i stambeno komunalne poslove Jasminka Milenković i dodala da se njihov raspon kreće od 20 dinara u sedmoj zoni do 55 dinara po kvadratu u ekstrazoni. 

Znatno je ovom odlukom sa 150 na 10 dinara po kvadratu pojeftinilo korišćene prostora javne namene za repetitore televizija i telekomunikacija,  telefonske govornice, trafo stanice i  električne niskonaponske, telefonske i KDS tipske kabinete za smeštaj elektronske komunikacone mreže, stubove za prenos kablova i opreme kablovske televizije i telekomunikacionih uređaja, bandere, stubove i dalekovode, naglasila je Jasmina Milenković.

‘’ Novina je da će se parkiranje motornih i priključnih vozila na javnim površinama kojima se vrši dostava robe i transfer novčanih sredstava  plaćati taksa po registarkom broju vozila u iznosu od 300 dinara mesečno za automobile i laka teretna vozila do tri i po tone,  500 za vozila nosivosti od tri i po do 12 tona i hiljadu dinara za teška teretna vozila nosivosti preko 12 tona’’ – rekla je načelnica Gradske uprave za urbanizam i stambeno komunalne poslove .