LESKOVAC – Odbornicima leskovačkog lokalnog parlamenta bila su potrebna više od tri sata za utvrđivanje dnevnog reda današmnjeg zasedanja. Vlast i opozicija najviše su se sporili o tome da li se treba prvo raspravljati o planu javnih  nabavki , što je predlagala  vladajuća koalicija, ili o predlogu budžeta za narednu godinu, što su zahtevali predstavnici  opozicije.

Promena plana nabavki za 2017. godinu koja je danas usvojena na sednici Gradske skupštine,  odnosi  se na troškove izgradnje  gradskog kolektora koji su porasli za oko 100 miliona dinara bez pdv-a, tačnije, umesto planiranih 398 miliona i 750 hiljada popeli su se na pola milijarde bez prv-a , kao i na dodatne investicije u zgradu Sintetike u iznosu od 10 miliona dinara bez PDV-a.

Reč je o radovima na parternom uređenju i rušenju dela objekta proizvodno poslovnog kompleksa Sintetika kao i o nabavci i ugradnji stabilnog sistema za dojavu požara procenjene vrednosti po pet miliona dinara bez PDV-a.