centar gradaLESKOVAC – Nacionalnim akcionim planom predviđen je  program sufinansiranja programa i mera aktivne politike zapošljavanja kroz lokalne akcione planove zapošljavanja, i to sredstvima iz republičkog budžeta, na koja se dodaju odgovarajuća sredstva iz lokalnih samouprava kaže načelnik  Službe za posredovanje u zapošljavanju u leskovačkoj filijali NSZ Marija Stevanović.

U ovoj godini predviđeni su javni radovi, stručne prakse za nezaposlene osobe bez obzira na godine starosti, program sticanja posebnih praktičnih znanja za nekvalifikovane osobe, subvencije za samozapošljavanje i zapošljavanje osoba iz kategorije teže zapošljivih, i to za istih deset kategorija koje će finansirati i Nacionalna služba zapošljavanja.

Kriterijumi na osnovu kojih će se odobravati finansijska sredstva za sufinansiranje programa zavisiće od stepena razvijenosti opštine, od toga da li je formiran lokalni savet, koliko je on aktivan, što će biti definisano kroz javne pozive zaključila je načelnik  Službe za posredovanje u zapošljavanju u leskovačkoj filijali NSZ Marija Stevanović.

 

TVL-ONLINE
AKTUELNO
Aktuelno
Aktuelno
Aktuelno
reklama
Oglas
posao