gradsko vece 2Rebalanskom gradskog budžeta, za planirane ukupne prihode, primanja i preneta i neutrošena sredstva računa se na  3 milijarde 892 miliona 406 hiljada dinara. To je za 32 miliona i 196 hiljada dinara manje u odnosu na prvobitni plan, saopštio je načelnik Uprave za finansije Dalibor Tričković, obrazlažući na današnjoj sednici Gradskog veća  predlog o izmeni i dopuni odluke o budžetu grada Leskovca za 2016. godinu.

Tričković je precizirao da porez na prihod od samostalnih delatnosti beleži značajan rast. Sa prvobitnih 74 miliona, u rebalansu je planirano 85 miliona dinara. Komunalna taksa za držanje motornih vozila Odlukom o izmeni i dopuni, umesto prvobitnih 47, planira se u iznosu od 60 miliona dinara. Značajan prihod budžeta grada predstavljaju i prihodi od dobiti Javnih preduzeća u iznosu od 80 miliona dinara. Prihod koji se značajnije manje od planiranog ostvaruje u toku ove godine je po osnovu naknade za uređenje građevinskog zemljišta. Zbog putnih troškova za zaposlene povećani su rashodi za oko šest miliona dinara. Kako je istakao Dalibor Tričković grad uredno izmiruje svoje kreditne obaveze tako da nema zateznih kamata, a dobijanje grantova po pojedinim projektima dodatno je oborilo obavezu po osnovu kamata. Za potrbee socijalne zaštite biće utrošeno oko 10 miliona dinara više, a najveće povećanje rashoda posledica je čestih prinudnih naplata zbog nerešenih pitanja imovine i eksproprijacija iz ranijih godina