vlasotince todorovic

VLASOTINCE – Budžet Vinskog bala u Vlasotincu kretao se u okviru odobrenih sredstava za održavanje ove manifestacije,  potrošeno   je dva miliona i 870 hiljada dinara.

Od ove sume sponzori su obezbedili 291-nu hiljadu dodao je Todorović. On je rekao da je zadovaljan kako je organizacija 31-og Vinskog bala protekla, a da će se uočeni nedostaci ispraviti naredne godine.

Za razliku od ove godine kada su Vinski Bal organizovali Turistička organizacija Vlasotinca i Kulturni centar, naredni ćemo poveriti samo jednoj od ove dve institucije, najavio je direktor Direkcije Vinskog bala, Boško Stančić,

Član Direkcije Vinskog bala Svetislav Petrović osvrnuo se na održavanje Salona vina, prvog u okviru programa Vinskog bala na kojem se bile predstavljene vodeće vinarije u zemlji, ali i vina iz inostaranstva. On je sa zadovljstvom konstatovao da vlasotinčaki proizvođači po oceni izlagača i posetilaca salona rapidno napreduju i približavaju se kvalitetu najboljih vina u zemlji.

TVL-ONLINE
AKTUELNO
Aktuelno
Aktuelno
Aktuelno
reklama
Oglas
posao