MUZEJ POČINJE ISTRAŽIVANJE ARHEOLOŠKIH LOKALITETA U BOJNIKU

Arheološki odsek Narodnog muzeja u Leskovcu počinje sa realizacijom projekta „Rekognosciranje arheoloških lokaliteta na teritoriji opštine…