Najbolji diplomac na Visokoj poslovnoj Aleksandra Ristić

Leskovac - Na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Leskovcu danas su 162 diplomaca pete generacije…