Tokom 2019. uplaćeno više od 11 miliona dinara na ime ekološke takse

S obzirom na to da tokom 2019-e, zbog izmene zakona, nije postojala obaveza plaćanja naknade za…

Jutarnji program: Hoće li građani plaćati ekološku taksu u 2020?