SAOPŠTENJE ZA JAVNOST DEMOKRATSKE STRANKE

Danas slavimo i svi mi koji smo tog petog oktobra ponosno i smelo se borili za…