Blizu 4 miliona dinara za jednokratnu pomoć korisnicima socijalne pomoći, porodiljama i za personalne asistente

Danas je iz budžeta grada Leskovca isplaćena suma od 3 miliona 940 hiljada 299 dinara na…

Isplate iz budžeta za jednokratnu pomoć porodiljama i jubilarne nagrade u oblasti kulture

Danas je za jednokratnu pomoć porodiljama iz budžeta Grada Leskovca isplaćeno 670 hiljada dinara. Pomoć je…

Isplaćena jednokratna pomoć za porodilje

Iz budžeta Grada Leskovca isplaćena je jednokratna pomoć za 267 porodilja u iznosu od 3 740…