URUČENI UGOVORI ZA GRAĐEVINSKI MATERIJAL INTERNO RASELJENIM LICIMA

U Svečanoj sali grada Leskovca, danas je uručeno osam ugovora interno raseljenim licima za nabavku građevinskog…