Lokalna poreska administracija: Izmirite što pre rate reprograma

Kako je u toku odlaganje plaćanja dugovanog poreza po Reprogramu, Lokalna poreska adminitracija grada Leskovca,  obaveštava…