struja

Stoga još jednom pozivamo sve kupce koji nisu na vreme izmirili svoje račune, da to učine što pre i time izbegnu neprijatnosti isključenja i troškove ponovnog priključenja na elektrodistributivni sistem. Opširnije
Veliki broj Leskovčana tvrdi da su iz Elektrodistribucije krenuli u rigoroznu naplatu potrošnje i da upozoravaju građane da ako ne plate aktuelni račun do 25. u mesecu, iako nemaju prethodna dugovanja, da će im struja biti isečena. Opširnije