140 GODINA POSTOJANJA CRVENOG KRSTA

LESKOVAC – Leskovački Crveni krst ove godine obeležava značajan jubilej – 140 godina postojanja i rada.

Obeležabvanje značajne godišnjice sprovešće se u saradnji sa republičkom organizacijom Crvenog krsta. Pored sumiranja dosadašnjih rezultata, organizovanja humanitarnih akcija i pružanja pomoći socijalno ugroženim građanima, kao jedna od aktivnosti povodom obeležavanja 140 godina postojanja i rada Crvenog krsta u Leskovcu biće i uručenje najviših priznanja ovog udruženja najistaknutijim aktivistima, institucijama i kolektivima .

Inače, Crveni Krst Leskovac jedna je od najstarijih organizacija u Srbiji. Osnovan je kao prvi pododbor društva, odmah posle beogradkog, 1878. godine nakon oslobođenja od Turaka.