LESKOVAC – U toku je konkurs za program obavljanja stručne prakse kojom će na području Jablaničkog okruga biti obuhvaćeno 266 nezaposlenih lica. Ovaj konkurs je otvoren do 30. novembra. Kako kažu u filijali Nacionalne službe zapošljavanja u Leskovcu lica sa odgovarajućom stručnom spremom sukcesivno će biti upućivana na rad kod poslodavaca.

Program stručne prakse podrazumeva stručno osposobljavanja nezaposlenog lica za samostalan rad u struci za koju je stečeno odgovarajuće obrazovanje , a u cilju obavljanja pripravničkog staža , odnosno sticanja uslova za polaganje stručnog ispita.

Kako naglašava direktor leskovačke filijale Nacionalne službe zapošljavanja stručna praksa se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa i traje najviše do 12 meseci.Tokom obavljanja stručne prakse lice će u zavisnosti od stručne spreme primati odgovarajući novčanu nadoknadu.