ADEKVATNA PRISTUPAČNOST ZA OSOBE SA INVALIDITETOM

Obezbeđivanje adekvatne pristupačnosti javnim ustanovama i institucijama proces je koji je u toku i u njemu su u poslednje vreme napravljeni pomaci. Kao primere dobre prakse treba navesti  Glavnu poštu i Centar za socijalni rad u Leskovcu.