Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za regionalni razvoj i koordinaciju rada javnih preduzeća raspisao je javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava zemljoradničkim i poljoprivrednim zadrugam u 2018. godini na celokupnoj teritoriji Republike Srbije, a naročito u Nišavskom, Topličkom, Pirotskom, Jablaničkom, Pčinjskom upravnom okrugu i Autonomnoj Pokrajini Kosovo i Metohija.

Pravo učešća na ovom konkursu imaju novoformirane zadruge koje su registrovane tokom prošle i ove godine, stare koje su stekle svojstvo pravnog lica do kraja 2016. godine i složene zadruge. Za prve dve kategorije zadruga javni poziv otvoren je do 15. avgusta,a treću do 15. septembra

Maksimalan predviđen iznos bespovratnih sredstava za novoformirane zadruge iznosi sedam i po, stare 15, a složene 60 miliona dinara. Prijavu sa kompletnom dokumentacijom, u jednom primerku, treba dostaviti putem pošte, kao preporučenu pošiljku, uz napomenu „Prijava za Konkurs – sredstva za podsticaje zadruga u 2018. godini”, sa punim nazivom i adresom pošiljaoca na poleđini koverte, na adresu: Vlada Republike Srbije,