BIRAJU SE SUDIJE POROTNICI ZA VIŠI SUD U LESKOVCU

Visoki savet sudstva objavio je oglas za imenovanje 16 sudija porotnika za Viši sud u Leskovcu, na mandatni period od pet godina.

Uz prijavu na oglas potrebno je dostaviti ličnu i radnu biografiju, original ili overenu kopiju diplome o stečenom obrazovanju, original ili overenu kopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije, uverenje nadležnog organa da se ne vodi krivični postupak i uverenje nadležnog organa da kandidat nije osuđivan, navodi se u saopštenju za javnost Visokog saveta sudstva.

Poslednji dan za podnošenje prijava je 21. oktobar.