CRKVA SVETE PETKE U RUDARU – NAJSTARIJI HRAM U KRAJU

Crkva prepodobnomučenice Paraskeve u selu Rudaru kod Leskovca smatra se najstarijim hramom u kraju. Smeštena je na ogranku planine Kukavice, na Rudarskoj kosi. Podignuta je na temeljima ranohrišćanske bazilike iz petog veka, kada je podizan i čuveni Caričin grad – Justinijana Prima.

Današnji izgled Rudarska crkva dobila je 1799. godine, kada je obnovljena. Obnovu hrama finansirali su imućniji Leskovčani, kako bi se tadašnjem feudalnom sistemu otomanske imperije oduprli naprednom svetosavskom idejom. Potom je u porti crkve podignuto više objekata, između ostalog i konak koji se jedini održao do danas.
Za vreme turskog ropstva ova crkva bila je duhovni centar i mesto okupljanja meštana ne samo Leskovca već i šire okoline. Pošto u samom gradu nisu bila dozvoljena bogosluženja, vernici su ovde dolazili na liturgije. Tu je bio centar događanja za leskovački kraj u prvoj polovini 19. veka, jer su se ovde okupljali viđeniji Srbi i donosili značajne odluke.

I poznati naučnik Feliks Kanic, obilazeći ove krajeve u drugoj polovini 19. veka, zabeležio je da je ta crkva „belih zidova“ i, kako kaže, nekadašnji manastir, omiljeno izletište Leskovčana.

“Posle završene liturgije nedeljom i praznikom, otvaraju se torbe i prelazi na telesno okrepljenje. A na dan zavetine ove crkvice bez ukrasa, šumica oko nje dobija izgled velikog poljskog logora koji oživljavaju pesma i igra“ – beleži Kanic, koji je i skicirao zgradu crkvenog konaka.

Crkva je posvećena Svetoj prepodobnomučenici Paraskevi Rimljanki – Svetoj Petki, hrišćanskoj svetiteljki koja je stradala u predelima današnje Italije, u drugom veku nove ere. Njen kult je veoma poštovan u ovom kraju. Živopis crkve je, nažalost, u velikoj meri oštećen, uglavnom zbog vlage. Dotrajali ikonostas popravljen je početkom 20. veka, kada su sve oštećene ikone zamenjene novim. Ikone je slikao poznati ikonopisac tog doba Đorđe Zografski.
Konak crkve Svete Paraskeve u Rudaru, star oko 200 godina, reprezentativno je delo balkanskog stila gradnje. Nažalost, vreme je učinilo svoje – zgrada konaka je veoma ruinirana, pretrpela je i požar zbog dotrajalih instalacija.


Čitav kompleks Rudarske crkve je aktom Republike Srbije 1948. godine stavljen pod zaštitu države. I danas se u kompleksu crkve održavaju manifestacije koje okupljaju veliki broj ljudi. Posebno je živo na dan Svete prepodobnomučenice Paraskeve – Svete Petke Rimljanke, 8. avgusta, kada se ovde održava sabor.