DANI POLJA KUKURUZA: PRINOSI U BLAGOM PADU U ODNOSU NA PROŠLU GODINU

U organizaciji Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Leskovca na oglednom polju u Pečenjevcu održana je tradicionalna manifestacija „Dani polja kukuruza 2019. godine“. Na većem procentu zasejanih površina pod kukuruzom u Jablaničkom okrugu stanje je zadovoljavajuće, iako je ove godine došlo do blagog pada prinosa zbog, pre svega, lošijih vremenskih uslova, rečeno je ovom prilikom.

Poljoprivredni proizvođač, Radovan Jović iz Čekmina, kaže da je u poslednjih nekoliko godina počeo intenzivnije da se bavi proizvodnjom kukuruza, te da će tako i nastaviti ukoliko prinos kukuruza bude na istom nivou kao i prethodnih godina.

Savetodavac za ratarstvo i povrtarstvo Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Leskovac, Jelena Stojiljković, rekla je da će zbog vrlo visokih temperatura koje su pratile fazu nalivanja zrna, ove godine doći do blagog pada prinosa.

Na području Jablaničkog okruga ove godine, pod kukuruzom, zasejano je ukupno 17.500 hektara.