Emisija „Aktuelno“, tema: „Psihološka podrška osobama sa multiple sklerozom“