Evo kako možete da pomognete poplavljenima

Poplava-Kolubara

Kompanije koje žele da pomognu ugroženom stanovništvu, mogu se obratiti na telefone kol centra Ministarstva unutrašnjih poslova.

Kol centar je otvoren 24 časa, a preko njega će biti vršena i koordinacija sa drugim državnim organima. Telefoni kol centra su:  

011 312 0741,  011 312 0739,  011 312 9939,  011 312 0742,  011 312 0646

Informacije se mogu dobiti i putem imejl adrese: pomoc.vanrednasituacija@mup.gov.rs

Svi zainterosovani za pružanje pomoći ugroženom stanovništvu (u vidu vode i hrane, odece i slicno) takodje mogu da se obrate Crvenom krstu na telefon 011/ 3032-125 lokali 217 i 215, koji vrši prihvat i raspodelu pomoći ugroženima na Kontakt telefone

Biro za saradnju sa medijima MUP-a Srbije objavio je i broj namenskog dinarskog predračuna Vlade Republike Srbije 840-3546721-89 svrha uplate: za otklanjanje vanrednih okolnosti – poplave, na koji se može uplatiti novac za ugrožene .

Žiro račun Grada Beograda i Sekretarijata za finansije je: 840-744141843-14, model 97, poziv na broj: 39-501-04,  navodi se u saopštenju za javnost biroa za saradnju sa medijima MUP-a Srbije.