LESKOVAC – Nabavkom servera za skladištenje podataka vrednog dva miliona i 420 hiljada dinara i softvera kupljenog za sedam miliona i 830 hiljada dinara stvoreni su uslovi za razvoj geografskog informacionog sistema u Leskovcu.Leskovac---Panorama-grad

Sa stanovišta potencijalnih investitora ovo je veoma značajan korak jer će predstavljati veliki napredak u dostupnosti pouzdanih informacija o postojećem stanju infrastrukture potencijilnih investicionih lokacija istakla je ovom prilikom glavni gradski urbanista Ivana Joksimović.

Ovaj projekat koji su realizovali Grad Leskovac sa Direkcijom za urbanizam i izgradnju i Agencijom za lokalni ekononski razvoj  finansijski su podržali Evropska unija i Vlade Švajcarske i Srbije preko programa EU PROGRS.