LESKOVAC – Na današnjoj sednici Gradskog veće, između ostalog usvojen je finasijski plan Apoteke Leskovac za 2017. godinu, predlog odluke o usvajanju finasijskog izveštajaRadio Leskovca u prošloj i predlog odluke o usvajanju likvidacionog izveštaja o sprovođenju postupka likvidacije u 2017. godini ovog medija.

U skladu sa zakonom o privrednim društvima, godišnji izveštaj u formi redovnog finansijskog izveštaja za 2017 . godinu, sastavlja likvidacioni upravnik , kada se postupak likvidacije ne okonča u kalendarskoj godini. Pokretanjem postupka likvidacije Javnog preduzeća ukidaju se organi upravljanja preduzeća, čime obaveza usvajanja finasisjkog izveštaja prelazi na grad Leskovac, koji je osnivač, pojasnio je likvidacioni upravnik radio Leskovca Slobodan ranđelović.

Jednosglasno je usvojen i predlog odluke da se centru za ekonomiku domaćinstva Danica Vikasnović, u likvidaciji, dodeljuju sredstva na ime troškova likvidacionog postupka, kao i predlog programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada za 2018. godinu.

Gradski većnici su , između ostalog na ovom zasedanju usvojili i predloge programa sprovođenja sistematske dezinskcije i deratizacije na teritoriji grada Leskovca za tekuću godiunu.