Iz “Vodovoda” nas ponovo ubeđuju da imamo zdravu vodu za piće

vodovod

Leskovac – Prema rezultatima ispitivanja Instituta za javno zdravlje „ Doktor Milan Jovanović Batut“ voda iz leskovačkog Vodovoda  je hemijski, mikrobakteriološki ispravna i nije evidentirano prisustvo cijanobakterije i zooplanktona, rekao je direktor „Vodovoda“ Zoran Stojanović.  

Na analizu u Batut poslati su uzorci vode za piće uzeti sa 11 mesta leskovačke vodovodne mreže uključujući i ona u Vučju, Rudarskoj kosi i jezeru Barje.

„Na osnovu kompletnih rezultata analize u skladu sa odredbama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće, voda u leskovačkom vodovodu  je potpuno zdrava za piće” rekao je direktor “Vodovoda” Zoran Stojanović na konferenciji za novinare.

Od kada je vodosistem Barje počeo da funkcioniše voda za piće uvek je bila ispravna za piće što se uvek potvrđivalo analizom uzoraka sa pet mesta leskovačke vodovodne mreže.

Kako je nedavno bilo priče da su se u vodosistemu Barje pojavile alge u javnosti se pojavio i strah da se i u Leskovcu može dogoditi ono što se nedavno desilo u Užičkom vodovodu.

Da bi se nedoumica otklonila Vodovod je primerke vode uzorkovane na 11 lokacija poslao Batutu.

Direktor Zoran Stojanović je ovom prilikom izneo tvrdnju da takva ili slična situacija u Leskovcu ne može da se desi.

“To eventualno može da se desi kada bi nivo jezera pao ispod dozvoljenog . U slučaju Barja to se ne može desiti jer je Projekat za izgradnju hidroelektrane, koji Vodovod ima, rađen za kapacitet fabrike vode od 800 litara u sekundi. Kako fabrika radi kapacitetom od 250 litara voda u brani ne može nikako da padne ispod dozvoljenog” rekao je Zoran Stojanović.

Direktor Stojanović je ovom prilikom obavestio javnost da su vlasnici vikendica, koje se nalaze u zoni sanitarne zaštite na jezeru Barje, dobili rešenja za rušenje objekata.

Ceo postupak nadgledaće inspekcijski organi gradova Vranje i Leskovac.