Još 4 meseca više staža do penzije

pio

Leskovac –  Uslovi za odlazak u penziju od 1. Januara tekuće godine su promenjeni.

U Fondu za penziono i invalidsko osiguranje kažu da su od ove godine promenjeni uslovi za sticanje prava na porodičnu penziju. Jedino je ostala ista starosna granica za oba pola kada je reč o starosnoj penziji.

Kada je žena osiguranik u pitanju uslov za odlazak u starosnu penziju je 35 godina i osam meseci staža osiguranja i najmanje 53 godine i osam meseci strosti. Ukoliko žena osiguranik napuni 60 godina života sa  najmanje 15 godina staža osiguranja može da podnese zahtev za penziju.

Kada je muškarac osiguranik u pitanju uslov za starosnu penziju stiče kada navrši 65 godina života i 15 godina staža osiguranja ili 40 godina staža osiguranja i najmanje 54 godine i 4 meseca života. Sa 45 godina staža osiguranja  muškarac, bez obzira na godine života, može da podnese zahtev za penziju.

Na evidenciji leskovačke filijale Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja nalazi se 47 hiljada i 882 penzionera po svim kategorijama zaposlenih.