KAKO DA VAŠE DETE NA NAJBOLJI NAČIN NAUČI ENGLESKI JEZIK?

  1. Studio za strane jezike, prevođenje i ostalo obrazovanje “BEYOND ENGLISH”, je mesto u kojem se akcenat stavlja nausvajanje stranog jezika kroz kontekst, mesto gde strani jezik nije krajnji cilj, već sredstvo pomoću kojeg se dolazi do novih saznanja o svetu koji nas okružuje, ali i o nama samima, kažu profesori i predavači ove, savremene škole engleskog jezika u Leskovcu.