KO BACA ŽIVOTINJSKE OSTATKE U RUDARU?

Na putu koji vodi prema crkvi u Rudaru, meštani ovog sela primetili su da se već nekoliko puta preko noći, odmah pored kolovoza odlažu kosti uginulih životinja. Kontaktirali su našu redakciju kako bi smo im pomogli u rešavanju ovog problema, ali na žalost, kada smo otišli na teren, oni nisu bili raspoloženi za priču.